Đăng ký tài khoản

Đăng nhập

Quản lý hệ thống

Giám sát trạng thái website (UP / DOWN)

Phát hiện tấn công thay đổi nội dung (DEFACE)

Phân tích nhật ký tấn công (Log Attack Analysis)

 

Ø   Đăng ký tài khoản

 

 

1. Nhập địa chỉ email đăng ký, địa chỉ email này được dùng để nhận mã kích hoạt, đăng nhập,  nhận alert, phải là email có domain trùng với   domain website mà bạn muốn giám sát. Ví dụ: domain muốn giám sát là vncs.vn thì email phải là wm@vncs.vn

2. Hệ thống tự động nhận diện domain qua email đăng ký.

3. Nếu bạn muốn theo dõi subdomain hoặc domain có www thì nhập tại đây.

4. Hiển thị đầy đủ website mà bạn muốn giám sát.

5. Nhập mật khẩu đăng nhập.

6. Xác thực lại mật khẩu đăng nhập.

7. Nhập họ tên (không bắt buộc).

8. Nhập mã capcha.

 

Ø   Đăng nhập

 

Thông tin đăng nhập bao gồm email và mật khẩu đã đăng ký ở phần trên.

 

Ø   Quản lý hệ thống

 

 

      Quản lý dịch vụ:

-       Mặc định chúng tôi sẽ bật tính năng “Giám sát trạng thái website (UP/DOWN)” và “Phát hiện tấn công thay đổi nội dung (DEFACE)”. Nếu bạn muốn dừng hãy click vào https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlajpAPkshDMGVPj_A4Aof4bbFx1c_N9_44qihjxUzMCpPdwgw__m4VwjB4g, nếu muốn chạy lại hãy click https://cdn1.iconfinder.com/data/icons/defaulticon/icons/png/256x256/media-pause.png

-       Hệ thống cung cấp tính năng cảnh báo cũng như câp nhật thông tin qua email, nếu bạn không muốn nhận email hãy tắt chức năng này

      Quản lý tài khoản:

                  Bạn có thể thay đổi một số thông tin tài khoản tại đây.                     

      Thay đổi mật khẩu:

                  Giúp bạn thay đổi mật khẩu tài khoản.

 

Ø   Giám sát trạng thái website (UP / DOWN)

 

 

1.    Website đang được giám sát. Ở phiên bản miễn phí, chúng tôi chỉ hỗ trợ chính website khi bạn đăng ký.

2.    Trạng thái website hiện tại.

3.    Bảng thống kê tình trạng website trong vòng tối đa 3 tháng gần nhất.

4.    Theo mặc định, hệ thống sẽ tự động quét website theo tần suất nhất định. Tuy nhiên quý khách có thể chủ động kiểm tra tình trạng website tại nút Check ngay này.

5.    Xem nhật ký tình trạng website trong thời gian vừa qua.

6.    Thời gian thống kê.

7.    Hướng dẫn nhanh.

 

 

Biểu đồ thống kê trạng thái website.

 

Ø   Phát hiện tấn công thay đổi nội dung (DEFACE)

 

           

1.    Website đang được giám sát.

2.    Hiển thị trạng thái website của bạn có đang bị deface hay không. Có 3 trạng thái:
Bình thường - Website không bị deface (trạng thái này xuất hiện khi dịch vụ bắt đầu chạy và chưa có sự thay đổi nào trên website của bạn).
Chưa được xác nhận - Trạng thái này xuất hiện khi hệ thống phát hiện thay đổi trên website của bạn. Bạn cần xác nhận xem thay đổi do chính bạn thực hiện hay do bị deface.
Bị deface - Trạng thái này thể hiện website của bạn đã bị deface. Bạn cần khắc phục và cập nhật lại cấu trúc website.

3.    Lọc trạng thái theo thời gian hoặc theo trạng thái.

4.    Cập nhật lại cấu trúc website khi quý khách thay đổi cấu trúc website của mình (cài đặt lại website mới, thay đổi thành phần trên website …), chúng tôi sẽ tiến hành dò quét lại cấu trúc website của quý khách.

5.    Hiển thị lịch sử các lần bị tấn công thay đổi nội dung. Khi phát hiện có sự thay đổi trên website của bạn, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo trong khu vực này. Bạn cần "Xem dấu hiệu" để xem hình ảnh chi tiết về khu vực website bị thay đổi. Hệ thống sẽ cần bạn "Xác nhận" xem sự thay đổi đó là do bị deface hay do chính bạn thay đổi để tiếp tục các thao tác xử lý tiếp theo.

6.    Kích vào Xem dấu hiệu để xem website đã bị thay đổi cái gì ?

7.    Kích vào biểu tượng www một cửa sổ popup sẽ hiện ra, bạn hãy kéo và tìm vị trí được tô màu (như hình dưới) và xác nhận xem nội dung tại vị trí đó là do bạn thay đổi (chọn "không phải deface") hay bị deface thực sự ( chọn "bị deface").

           

Ø   Phân tích nhật ký tấn công (Log Attack Analysis)

 

Các bước để thực hiện phân tích 1 file log:

-       Chọn kiểu log.

-       Chọn chi tiết kiểu log.

-       Chọn file log cần phân tích

-       Chọn upload, bạn cần chờ trong ít phút để hệ thống tự động xử lý. Sau khi xử lý xong, kết quả sẽ được hiển thị bên dưới.

VNCS Web Monitoring

Website: vncs.vn
Email hỗ trơ: wm@vncs.vn